windFinilek, de financieringsintercommunale met maatschappelijke zetel in Mechelen, stapt samen met vier andere financieringsintercommunales (Figga, Fingem, IBE en IKA) in Wind4Flanders. Deze coöperatieve vennootschap is een 50/50 partnerschap tussen Electrabel en de vijf intercommunales met als doel lokale actoren te betrekken bij de ontwikkeling van windturbineparken. De oprichting werd bezegeld met de ondertekening van de aandeelhoudersovereenkomst door de betrokken partners. Electrabel neemt de operationale activiteiten van de vennootschap op zich.

De oprichting van Wind4Flanders past volledig in de ambities van Electrabel om tegen 2020 haar onshore windcapaciteit te verdubbelen naar 400 MW in samenwerking met lokale spelers.

Voor de financieringsintercommunales betekent het partnerschap een verderzetting van het engagement van de gemeentelijke aandeelhouders om te investeren in hernieuwbare energie.

Dit jaar zullen reeds 5 windturbineparken in de nieuwe structuur worden opgenomen en gerealiseerd: Westerlo (langs de E313), Haven Gent, Darsen Genk Zuid (aan het Albertkanaal), Wuustwezel (langs de E19) en Haven Gent – Ghent Coal Terminal & Tower Automotive. Elk van deze vijf parken zal eveneens worden aangeboden voor burgerparticipatie via de coöperatieve Electrabel CoGreen.

Het is de bedoeling dat deze samenwerking tussen Electrabel en de publieke sector de ontwikkeling van nieuwe windturbineparken in Vlaanderen bevordert en op die manier bijdraagt tot het bereiken van de ambitieuze doelstelling op het vlak van de reductie van de CO2-emissies in België.