BornemDe Regie der Gebouwen huurt vanaf 2016 een magazijn van 9.000 m² met 600 m² kantoren in Bornem van eigenaar Montea.

De ministerraad gaf op voorstel van de minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen, Jan Jambon, de toelating om een huurovereenkomsten voor negen jaar af te sluiten. In het gebouw aan de Industrieweg 4 in Bornem komt een Fin Shop. Daar zal de federale overheidsdienst goederen en wagens verkopen die door de FOD Financiën in beslag werden genomen.

De site van Montea bevindt zich in het centrum van de gouden driehoek Gent-Brussel-Antwerpen, en op slechts 7 km van de A12 en van de E17. Decathlon huurt er een aantal andere units.