Family Business Happening brengt familiebedrijven samen

OpvolgingBijna 80 % van de ondernemingen in België zijn familiebedrijven. Samen staan ze borg voor 55 % van de Vlaamse werkgelegenheid. Toch zorgt die verwevenheid van bedrijf en familie vaak ook voor een spanningsveld. Dat vergt een unieke aanpak. Daarom lanceert Voka – Kamer van Koophandel Mechelen, in samenwerking met het Agentschap Innoveren en Ondernemen en de Flanders Business School, in februari enkele inspirerende projecten op maat van de familiale onderneming. Zo is er op 4 februari de Family Business Happening.

Familiebedrijven vormen de motor van onze economie, werkgelegenheid en welvaart. Ze halen ook vaak het nieuws in positieve zin: Reynaers Aluminium uit Duffel ontving in 2015 de Family Business Award of Excellence, Tom Willemen volgt zijn vader Johan op als CEO van de Willemen Groep. “Vaak doen ze het ook beter dan andere, niet-familiale ondernemingen”, zegt algemeen directeur Frédéric Achten van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen. “Toch zorgt de verwevenheid van bedrijf en familie voor een voortdurend spanningsveld tussen de vaak tegenstrijdige belangen. Emotionele en relationele factoren spelen regelmatig een sleutelrol in het beslissingsproces.” Voka – Kamer van Koophandel Mechelen roept daarom met verschillende initiatieven februari uit tot maand van de familiale ondernemingen.

Op donderdag 4 februari komen een 50-tal grote en kleine familiale ondernemingen bij elkaar in het Mechelse Technopolis voor de Family Business Happening. Ze zullen elkaar inspireren en samen ontdekken hoe deugdelijk bestuur, een duurzaam HR-beleid en een externe Raad van Bestuur de basis vormen voor groei. “Je kan jouw eigen verhaal toetsen aan dat van andere ondernemers en aan de insteek van groeicoach Patrick Belpaire en keynote spreker Jos Thys, docent Business Ethics en Successie aan de Flanders Business School.” Tijdens de verschillende sofagesprekken komen brouwerij Het Anker, vader Leo en zoon Philip Salaerts van Distrilog en nieuwbakken CEO Tom Willemen van Willemen Groep langs.

Vermoedelijk zullen de komende tien jaar meer dan de helft van de huidige familiebedrijven overgaan naar een nieuwe eigenaar, al dan niet uit familiale kring. De impact van een externe Raad van Advies wordt vaak onderschat, vooral door kleinere familiale ondernemingen van de eerste generatie. Voor hen zijn er de komende maanden nog andere initiatieven. Er is een tweede reeks van Groeien door Overname en op 16 februari start het lerend netwerk Atelier Raad van Advies. Meer informatie is te vinden op www.voka.be/mechelen.