Vrouwe Justitia

De rechtbank van koophandel van Antwerpen heeft het faillissement geopend van DBM Groep bvba, recreatie- en ontspanningsactiviteiten, ondernemingsnummer 0897 172 992, Steenwinkelstraat 644 in Schelle.

Mr. Tom Toremans, Frankrijklei 93 in Antwerpen werd aangesteld als curator van dit faillissement.

Op onze overzichtspagina vindt u de volledige lijst van faillissementen uit de regio die verschenen in het Staatsblad.