Studiebureau Evolta uit Moerbeke gaat in opdracht van de provincie Antwerpen het traject Mechelen-Zemst van de F1 fietsostrade Antwerpen-Brussel uitwerken. Momenteel loopt de F1 nog tot aan het station Nekkerspoel in Mechelen. Aan de provinciegrens in Zemst zal het traject aansluiten op de geplande fietsostrade naar Brussel waar de provincie Vlaams-Brabant investeert in het jaagpad langs de Zenne.

Via de F1 fietsostrade Antwerpen-Mechelen fiets je momenteel in één ruk van Antwerpen tot aan het station Mechelen Nekkerspoel. Tussen Nekkerspoel en het station van Mechelen werkt de Vlaamse overheid aan de fietsostrade langs de Tangentroute parallel aan de R12. Nadien rest er nog het traject vanaf de N1 in Mechelen tot aan de provinciegrens in Zemst, waar de fietsostrade aansluit op het jaagpad langs de Zenne in Vlaams-Brabant. Studiebureau Evolta zal het ontbrekende stuk fietsostrade uitwerken.

Met een tracéstudie onderzocht de provincie Antwerpen de mogelijkheden om deze ontbrekende schakel op de fietsostrade te realiseren. “Daaruit bleek dat het tracé langs de westelijke kant van het spoor het meest geschikt is”, legt gedeputeerde Luk Lemmens uit. “Het gaat om een nieuwe fietsweg van ongeveer 2 kilometer lang en 4 meter breed. De deputatie heeft Evolta aangesteld om op basis van de tracéstudie de ontwerpplannen van de fietsostrade uit te tekenen. Het studiebureau werkt daar de volgende 2 jaar aan. De verbinding moet op termijn het verzadigde wegennet tussen Antwerpen, Mechelen en Brussel gevoelig ontlasten.”

Evolta is bijzonder tevreden met deze opdracht. “Het gaat over een strategische schakel op de fietsostrade tussen Antwerpen en Mechelen. Een ontbrekend traject dat veel potentieel heeft voor fietsende pendelaars”, aldus Nele De Smet, bestuurder bij Evolta. “Wij gaan graag de uitdaging aan om dit stuk fietsostrade te realiseren. Zo werken we mee aan een gezonder leven, duurzame mobiliteit en een betere wereld.”