oh-mechelenOm ondernemers te ondersteunen bij de opstart van hun zaak, werd in 2011 het Mechels Ondernemershuis Oh! in het leven geroepen. De ruimtes in de Kanunnik de Deckerstraat worden nu permanent bewoond door startende ondernemers. Daarom wil het Oh! zijn werking uitbreiden en starters helpen zoeken naar panden in de stad. Verder zal het Oh! nog sterker inzetten op community-vorming.

Startende ondernemers kunnen zich in het Mechelse Oh! vestigen tegen een lage prijs, maar het Oh! biedt hen nog veel meer dan bedrijfsruimte: de kruisbestuiving tussen jonge ondernemingen werkt inspirerend en leidt vaak tot gezamenlijke projecten, en in de community kunnen start-ups, scale-ups, de overheid en kennisinstellingen en studenten elkaar ontmoeten om kennis te delen en te vergaren, ideeën en projecten af te toetsen en andere entrepreneurs te prikkelen.

Vijf jaar na de start van Oh! zit er beweging in de community. Eén van de bewOh!ners van het eerste uur, ingenieursbedrijf Absolem, verlaat na vijf jaar het pand. “Ze hebben een gebouw gevonden op 300 meter van het Oh!: De Gulden Ram, een historisch pand in de Sint-Katelijnestraat. Ze verhuizen in oktober”, zegt Daphne Storms, community manager van Oh!. “Momenteel zijn er gesprekken aan de gang met mogelijke nieuwe huurders. Intussen hebben we in Oh! 74 bezette stoelen. 25 starters hebben bij ons onderdak volgens het Oh!Fix-principe, wat betekent dat ze een eigen kantoor hebben. 2 andere delen een ruimte maar hebben een eigen desk (Oh!Mix) en er zijn 15 Bar d’Officers of Oh!Flexers (flexwerkers).”

Behalve Absolem hebben recent ook consultancybedrijf Q-People en communicatiebureau Blops het Oh! verlaten en zich gevestigd in respectievelijk de Graaf van Egmontstraat en de Hoogstraat. “We zijn blij dat ondernemers die het Oh! verlaten er bewust voor kiezen om in onze binnenstad te blijven. Die mix van wonen, werken, ondernemen, shoppen, vrije tijd, naar school gaan, … zorgt voor een boeiende stedelijke dynamiek”, aldus schepen van Economie Katleen Den Roover.

Omdat de plaatsen in Oh! bijna permanent bezet zijn, wil de stad Mechelen de dienstverlening uitbreiden. “We willen starters helpen met het vinden van ruimte in de stad om zich te vestigen of samen te ondernemen. Zo willen we de start-up-vibes die leven op onze site in het Klein Begijnhof laten uitdijen over de ganse binnenstad”, vertelt burgemeester Bart Somers.

Starters voor wie geen ruimte meer is in het Oh!, kunnen op die manier worden geholpen, net als ondernemers die na hun tijd bij het Oh! uitvliegen. Daarom zal het Oh! helpen om een overzicht te maken van leegstaande panden en ruimtes met vestigingspotentieel voor ondernemers. Indien een ondernemer op zoek is naar werkruimte, kan het Oh! hem doorverwijzen.

Om zowel de stedelijke ondernemers als mogelijke kantoorruimtes in kaart te brengen, lanceert het Oh! Mechelen een bevraging, die hier kan worden ingevuld. Het overzicht zou begin oktober klaar moeten zijn.

Van juli tot begin september zijn er in het Ondernemershuis vijf nieuwe starters ingetrokken: Caroline Benelux, Booqit, Exceptional Events, Contribute Group en Supercontent.

Caroline Benelux is een indie label, een sales-en-distributie platenfirma die zorgt voor een directe verbinding tussen artiesten en fysieke of digitale verkooppunten”, vertelt Daphne Storms. “Booqit maakt de organisatie van het medisch en sociaal vervoer van personen makkelijker en efficiënter via een online platform. Exceptional events organiseert corporate en private events. Professioneel gestuurde events maken immers deel uit van een gerichte communicatie met de doelgroep. Contribute Group Business & ICT helpt bedrijven meer grip te krijgen op innovatieprocessen, zodat een succesvol innovatietraject uitgebouwd kan worden zonder dat daarbij de day-to-day businessactiviteiten er onder lijden. Jelle Annaars van Supercontent tenslotte helpt ambitieuze bedrijven en ondernemers minstens dubbel zo veel omzet te genereren via hun website, dankzij contentmarketing.”