windturbineEneco wil burgers via het platform MyMicroInvest de kans geven om mee te investeren in een windmolenproject. Dit is de eerste crowdfunding campagne voor een windmolenpark in het Waalse gewest.

Het aanbod geeft het grote publiek de mogelijkheid om een bedrag van 100 tot 1.000 euro te investeren met een vast jaarlijks bruto rendement van 5%. De inwoners van de gemeenten waar het windmolenproject zal worden gebouwd, genieten op hun beurt van een jaarlijks bruto rendement van 6%. Deze participatieve financiering strekt zich uit over een periode van 10 jaar. Eneco en MyMicroInvest bieden zo een rendabele, lokale en duurzame investering aan.

De transactie biedt de gelegenheid aan het grote publiek om het windproject in Boneffe te steunen en te co-financieren. Het project situeert zich in de provincies Namen en Waals-Brabant in de gemeenten Eghezée, Orp Jauche en Ramillies. De inschrijvingsperiode loopt tot 26 oktober.

Voor Eneco is het fundamenteel dat dit project ten goede komt aan de gemeenten en haar inwoners. Eneco is ervan overtuigd dat deze participatieve en innovatieve modellen noodzakelijk zijn voor de toekomstige energieproductie die zowel lokaal als decentraal zal zijn.

De vergunningsprocedure om de unieke vergunning voor het windmolenpark (milieu en stedenbouwkundig) te verkrijgen, is momenteel in behandeling bij de Minister van Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu Carlo Di Antonio.

Het windmolenpark in Boneffe zou jaarlijks eenzelfde hoeveelheid groene elektriciteit leveren als het jaarlijks verbruik van 20.000 gezinnen. Zo zal het park 27.000 ton CO2 per jaar besparen, wat even veel is als de jaarlijkse CO2 uitstoot van 12.000 voertuigen.