MECHELEN – Volgens Greenpeace is Eneco opnieuw afgetekend de groenste van alle grote energieleveranciers. Het Mechelse bedrijf behoudt zijn score van 18/20 In het geüpdatete klassement dat de Belgische leveranciers doorlicht op herkomst van stroom en investeringsbeleid.

Eneco wordt door Greenpeace een voorbeeld genoemd voor de grote energieleveranciers. Het bedrijf krijgt zo’n goed rapport omdat het als grootste niet-coöperatieve elektriciteitsproducent resoluut kiest voor 100% hernieuwbare elektriciteit en gas. “Eneco durft een duidelijk openbaar standpunt innemen voor hernieuwbare energie en tegen kernenergie”, aldus het rapport van Greenpeace op www.mijngroenestroom.be. “Dat blijkt in de communicatie van het bedrijf, maar ook in zijn keuzes op het vlak van productie, investeringen en desinvesteringen.”

In juli van dit jaar werd Eneco eigenaar van Eni, een leverancier die vroeger een veel lagere score had in het klassement. Eneco deed die overname met de expliciete ambitie om de Belgische energiemarkt sneller te kunnen verduurzamen.

“Vandaag scoren we 18/20 en het is onze ambitie om na de volledige integratie diezelfde score na te streven”, zegt CEO Christophe Degrez. “In 2016 wekten we genoeg elektriciteit op met Belgische wind en zon om alle huishoudens van stroom te voorzien. Dat is ook onze duidelijke ambitie voor de komende jaren: al onze particuliere klanten voorzien van 100% duurzame en 100% lokale energie. We kiezen dan ook de weg van nog meer investeringen in onze duurzame energie-productie.”

Nog meer zonnepanelen

Volgens energieregulator VREG is er een stijgende vraag naar groene stroom die ook echt in België is opgewekt. Eneco zet daar ook hard op in. Momenteel draaien er in België 91 windturbines van Eneco op volle toeren. Met meer dan 260.000 zonnepanelen is Eneco ook de grootste zonne-energieproducent van het land. Alleen al in 2016 investeerde de groep voor meer dan 1,4 miljard euro in zonne- en windenergie.

“Tegen 2020 plannen we investeringen in nog eens 100.000 extra zonnepanelen”, aldus Christophe Degrez. “We bekijken ook de mogelijkheden van waterkracht en van extra windturbines op land en op zee, bovenop het offshore windpark dat we al aan het bouwen zijn. Bij al onze projecten vinden we de medewerking van burgers belangrijk via crowdfunding of coöperatieven.”