PUTTE – Putte gaat voor duurzaam. De gemeente heeft de sportaccommodatie in de Kattestraat en de buitenschoolse opvang Cacetoe voorzien van een duurzame mini-energiecentrale. Die werden ontwikkeld en geplaatst door Elugie uit Grasheide.

“Door in te zetten op brandstofceltechnologie, een technologie die op waterstof werkt, zal de CO2-voetafdruk van de gemeentelijke gebouwen met meer dan 60 procent afnemen”, zegt Bjorn Van Haver, zaakvoerder van Elugie. “Bovendien wordt er een jaarlijkse besparing van bijna 27 ton CO2 gerealiseerd. Dat komt overeen met de uitstoot van een wagen die 250.000 km in de wielen heeft.”

Onder anderen burgemeester Peter Gysbrechts, schepen van Milieu Jeroen De Cuyper, klimaatexperte Jill Peeters en minister van Energie Bart Tommelein waren aanwezig bij de inhuldiging van de mini-energiecentrales.

Duurzaam en innovatief

De mini-energiecentrales, waarvan er in Vlaanderen vandaag zo’n 120 operatief zijn, produceren geruisloos elektrische energie via een reactie van waterstof en zuurstof. Dat maakt ze 43 procent efficiënter dan een gemiddelde Europese gascentrale. De waterstof wordt lokaal gekraakt uit groen gas dat via het bestaande gasnet in de mini-energiecentrale komt.

“Het groen gas is afkomstig van grootschalige zon-, wind- en biogasprojecten die hun energie als groen gas opslaan in het bestaande gasnet. Zo kunnen gebouwen elke dag en het hele jaar door van energie voorzien worden, ook als er geen zon of wind is”, legt Bjorn Van Haver uit. “Er is nauwelijks warmteverlies bij het proces, waardoor het rendement bijzonder hoog ligt. De beperkte warmte die toch nog vrijkomt, verwarmt sanitair tapwater en/of verwarmingswater.”