octrooiHet Benelux Patent Platform (BPP) is officieel van start gegaan. Met het BPP kan een ondernemer elektronisch een octrooi-aanvraag indienen. Bovendien kan hij ook zijn octrooidossier beheren. Het systeem geldt zowel in België als in Nederland en Luxemburg. Eén aanvraag kan dus gelden voor de drie landen.

België keurde intussen ook de overeenkomst goed die een eengemaakt Europees octrooirecht mogelijk maakt. Dit is een eerste stap naar een volledig Europees octrooi. Ondernemersorganisatie Unizo meent dat dit de kosten van Europese octrooi-aanvragen drastisch zal doen dalen.

Een patent (of octrooi) is openbaar en is dus vrij in te kijken. Dit betekent dat concurrenten uw patenten kunnen inkijken, maar dat ook hun patenten openbaar zijn. Wie in Espacenet in het veld aanvrager de naam van een concurrent invult, krijgt alle octrooien in diens bezit te zien.
Espacenet is een internationale octrooidatabank met meer dan 80 miljoen octrooidocumenten. Het is een zeer volledige databank die gratis geconsulteerd kan worden. Espacenet is dus een interessante bron van informatie. U kunt tevens nagaan in hoeverre octrooien nog geldig zijn, voor welke landen ze gelden en u kunt op zoek gaan naar interessante technologieën.