MECHELEN – Elektrische mobiliteit groeit en ook Stad Mechelen wil daar verder op inzetten. Een subsidiereglement voorziet op verschillende vlakken financiële ondersteuning voor bedrijven.

“De mobiliteit van de toekomst moet er een worden met veel minder vervuilende autokilometers. Alle benzine- en dieselwagens gewoon vervangen door een elektrisch exemplaar is zeker niet de oplossing. Toch is het belangrijk dat er meer elektrische wagens op onze wegen verschijnen”, zegt schepen van Mobiliteit Marina De Bie. “Daarom was het nodig om de uitrol van een laadpalennetwerk in Mechelen te realiseren en blijft het belangrijk om elektrisch rijden ook op andere manieren te promoten.”

Bedrijven kunnen een subsidie van 750 euro bekomen voor een laadpaal op het eigen terrein die voor iedereen wordt opengesteld. Verder is er 4.000 euro subsidie mogelijk voor de aankoop van een nieuwe elektrische wagen voor erkende deelinitiatieven. De vaste standplaats van die deelwagen moet zich dan wel op het Mechelse grondgebied bevinden. Tot slot kunnen taxibedrijven 4.000 euro krijgen voor de aankoop van een elektrische taxi.

Daarnaast werd ook een subsidiereglement voor fietsleveringen opgesteld. Mechelse ondernemers die per fiets leveren of dat overwegen te doen, kunnen voor 1 maart 2018 een aanvraag indienen. Projecten kunnen maximaal 5.000 euro ontvangen uit het voorziene totaalbudget van 25.000 euro.