Een week gratis coworken in het Oh!

Foto David Legreve.

Foto David Legreve.

Oh! Mechelen zet van 3 tot en met 7 oktober, tijdens de Coworking Week, zijn deuren open om gratis te coworken. Ondernemers kunnen er elke dag flexplekken uittesten, netwerken met andere ondernemers en een van de gratis workshops of infosessies meepikken.

Alle events en werkplekken die ter beschikking worden gesteld, zijn gratis mits reservatie.

Co-working is het delen van werkruimte door freelancers en andere zelfstandige ondernemers. Samen een flexplek-kantoorruimte delen, stimuleert de ontwikkeling van een creatieve omgeving waarin de coworkers elkaar prikkelen en aansteken met creatieve energie.

De Coworking Week is een nationaal initiatief. 41 locaties in België zetten hun deuren open en organiseren tal van events en workshops, die deze week helemaal gratis zijn. Ook het Oh! Mechelen neemt deel aan de week en heeft een boeiend programma op poten gezet. Ondernemers kunnen er de hele week gratis coworken. In de workshops en infosessies leren ze meer over o.a. de financiering van hun ondernemersidee, intellectuele eigendom, hoe je een ondernemersidee verder uitwerkt, wat cocreatie kan betekenen, enz. Tijdens een open coffee en andere netwerkmomenten leren de deelnemers elkaar beter kennen en kunnen ze ervaringen delen.

Voor of na de activiteiten kan iedereen blijven doorwerken in het Oh!. De hele week kan je de Oh!flexformule of Bar d’Officeformule gratis uittesten. Wie wil deelnemen, kan zijn werkplek reserveren via de website van het Oh!.

“Samenwerken wordt meer en meer belangrijk binnen alle takken van de huidige economie, zowel bij de creatieve ondernemers als bij de handel en horeca. De Coworking Week geeft de instrumenten aan om co-worken in de praktijk om te zetten en om ondernemerschap binnen onze stad verder te versterken”, zegt schepen van Economie Katleen Den Roover.