merakEnkele weken geleden werd het datacenter van Google nabij Bergen getroffen door een blikseminslag, en een kleine hoeveelheid van de opgeslagen data in het datacenter ging voorgoed verloren. Voor het Mechelse bedrijf Merak, waar de data en backups van hun binnen- en buitenlandse klanten offline worden bewaard, is dat nogmaals het bewijs dat hun offline e-bunker de beste bescherming biedt tegen dataverlies.

In de bunker kunnen bestanden volgens Merak nooit verloren gaan bij noodweer en zijn alle gegevens optimaal beschermd tegen hackers. De e-bunker van Merak is een onderaardse kluis die beantwoordt aan alle voorschriften van de Zwitserse civiele atoomschuilkelders. De kluis werd zo gebouwd dat ze ook bescherming biedt tegen vallende vliegtuigen en zelfs tegen de straling van een kernbom.

“De gebeurtenissen van de voorbije weken bij Google tonen opnieuw aan dat datacenters niet 100% beschermd zijn. Onze e-bunker daarentegen biedt de beste bescherming tegen dataverlies. Gevoelige bestanden die absoluut niet verloren mogen gaan, bewaar je best offline en bij voorkeur in een onderaardse kluis als de onze. Die werd bovendien gebouwd als een kooi van Faraday om de bestanden ook te beschermen tegen (elektro-)magnetische velden, of een blikseminslag”, aldus Nicolas Uyttenhove, Marketing Manager van Merak.

“Daarnaast is er een dubbel branddetectiesysteem en heeft de kluis een brandweerstand van minstens zes uur. De constante klimaatregeling garandeert een langdurige bewaring van de bestanden en om toegang te krijgen tot de kluis moet een uitgebreide procedure worden gevolgd. Veiliger kan je gevoelige data niet bewaren.”