dyzo_logo_donkerSinds september 2013 zetten Sociaal Huis Mechelen en Dyzo (voormalig Efrem) vzw zich samen in voor de begeleiding van zelfstandige ondernemers in moeilijkheden en gefailleerde zelfstandigen. Omdat deze organisatie veel te weinig gekend is, organiseert het Sociaal Huis een infoavond ‘Zelfstandigen in moeilijkheden: wat nu?’

De gratis infoavond vindt plaats op dinsdag 21 april van 18.30 tot 20 uur in de Raadzaal van het Sociaal Huis Mechelen. De infoavond richt zich hoofdzakelijk tot professionelen die zelf zelfstandigen als klant hebben, zoals banken, boekhouders en deurwaarders. Zij moeten vaak drastische maatregelen hanteren omdat veel zelfstandigen bij gebrek aan goede begeleiding te lang blijven doorgaan op een verkeerd ingeslagen weg, met grote sociale en economische drama’s tot gevolg. Gastspreker is Olivier Delaere, directeur van Dyzo vzw. Hij licht toe hoe en wanneer deze professionelen tijdig zelf kunnen ingrijpen via informatie en doorverwijzing.

“Dit is een unieke kans voor ons Sociaal Huis om voor deze specifieke doelgroep een hulpverlening uit te bouwen en aan te bieden in samenwerking met een externe partner”, zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis Mechelen. “Door de extra aandacht voor de uitstroom van zelfstandige ondernemers in nood en het aanbieden van een alternatief om er tijdig uit te stappen, vermijden we veel drama’s.”

“Als een zelfstandige zijn financiële situatie met een onpartijdige expert wilde bekijken, dan kon dat niet”, zegt Anciaux. “In Mechelen was er geen laagdrempelig aanbod waar de zelfstandige deze hulpverlening kon krijgen, ondanks de laagste overlevingsgraad voor ondernemingen in Mechelen: 63,6% van de startende ondernemingen is na vijf jaar nog actief. Dit wil zeggen dat bijna 37% in de moeilijkheden geraakt is en dat ze nergens terecht konden voor hulp. Gelukkig werken we nu samen met Dyzo.”

Inschrijven voor de infoavond kan via: sabine.slaets@sociaalhuismechelen.be