Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver en Durabrik ronden op 30 november de verkoop af van de site waar vroeger sporthal Leyland stond. Binnen de vijf jaar verrijzen hier 24 betaalbare gezinswoningen. Het geld dat de gemeente ontvangt voor de grond, zal ze investeren in infrastructuur voor sport, jeugd en cultuur.

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) van Sint-Katelijne-Waver heeft zijn goedkeuring gegeven voor de verkoop van het stuk grond waar vroeger de sporthal Leyland stond. “De Raad van Bestuur van het AGB keurde de verkoop van de site van de oude sporthal aan een private ontwikkelaar unaniem goed”, vertelt burgemeester en AGB-voorzitter Kristof Sels. “De site van het zwembad zal normaal gezien behouden worden voor sociale woningbouw.”

Het AGB verkoopt het perceel aan de firma Durabrik. “De voltallige raad van bestuur van het AGB gaf unaniem zijn goedkeuring voor deze verkoop”, aldus Ronny Slootmans, schepen van patrimonium en ondervoorzitter van het AGB. “Als gemeente wilden we een kwalitatief hoogstaand woonproject en de firma Durabrik kon ons overtuigen. Zij tekenden een groene verkaveling uit met 24 woningen en heel wat publieke groene ruimte.”

Nu de verkoop rond is, kan het snel gaan met de ontwikkeling van het terrein. “Durabrik zal nu een verkavelingsvergunning en bouwvergunning aanvragen. Normaal gezien zijn alle vergunningen binnen de twaalf maanden beschikbaar. Daarna zijn ze verplicht om binnen de vijf jaar de woningen te bouwen. De koper heeft dus een bouwverplichting”, vertelt schepen voor ruimtelijke ordening en huisvesting Joris De Pauw.

Bij de verkoop van dit terrein maakte het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver een bewuste keuze om te gaan voor betaalbaar wonen. “De verkoopprijzen zijn vastgelegd in de overeenkomst met de koper, zodat het project kadert binnen betaalbaar wonen. Speculatie is niet mogelijk”, aldus De Pauw. “Kopers die een band hebben met de gemeente krijgen voorrang bij de verkoop van de woningen. Als gemeentebestuur zetten we volop in op betaalbaar wonen en wonen in eigen streek.”