Duffel werkt kernversterkend beleid uit

Duffel UnizoHet gemeentebestuur van Duffel engageert zich om een steviger kernversterkend beleid te voeren. De Duffelse afdeling van Unizo (Unie van Zelfstandige Ondernemers) zal de gemeente hierbij adviseren en haar leden betrekken. Daartoe hebben beiden een overeenkomst ondertekend.

Met de overeenkomst engageren de gemeente en Unizo zich om te werken aan een kwalitatieve en aantrekkelijke kern. “In de kern vallen wonen, werken, winkelen en ontspanning samen”, zegt Duffels schepen voor Lokale Economie en Middenstand Sofie Joosen. “Om de gemeente levendig te houden, moet je daarom ook blijven investeren in die kern. Daarom engageert de gemeente zich om een kernversterkend beleid te voeren. De gemeente erkent daarbij de rol van de kleine en grote detailhandel als essentieel onderdeel van de leefbaarheid van de kern.”

De engagementen situeren zich rond vier grote luiken. In de eerste plaats zal de gemeente een kernversterkend beleid voeren en ernaar streven om dit vast te leggen in een beleidsvisie en/of strategisch-commercieel plan. Daarnaast wordt dit bij de opmaak van nieuwe gemeentelijke structuur- en/of uitvoeringsplannen geïntegreerd. Bij aanvragen voor inplantingen van nieuwe grootschalige winkels buiten de handelskern zal de gemeente aandacht besteden aan de mogelijke impact van deze vestigingen op het centrum. Tot slot zal de detailhandel in kernwinkelgebieden gestimuleerd en ondersteund worden door gerichte maatregelen.

Unizo zal op haar beurt haar leden sensibiliseren om nieuwe, complementaire vestigingen te laten inpassen in het kernversterkend beleid van de gemeente en de gemeente adviseren over de realisatie van aantrekkelijke en leefbare handel in de kernen.