© AWV.

Naast de A12 in Puurs zijn maandag 27 maart voorbereidende wegwerkzaamheden begonnen. Vanaf 2 mei voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uit op de A12 in Puurs. De buis die de beek Meerloop onder de A12 leidt, wordt vervangen door een nieuwe koker die een hoger debiet aankan. Deze werken zullen drie weken duren.

Gelijktijdig met het vernieuwen van de koker zal AWV ook een kort stuk parallelweg aanleggen naast de A12 in de richting van Brussel. De parallelweg dient ter ontsluiting van een perceel naast de A12 en zal aansluiten op de De Buisseretlaan. De rechtstreekse toegang van het perceel naar de A12 verdwijnt dan. Deze ingreep zal de verkeersveiligheid langs de A12 verhogen. De werken aan de parallelweg naast de A12 zullen geen hinder veroorzaken voor het verkeer.

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden aan de koker (tot begin mei dus) is er geen hinder voor het verkeer op de A12.

Om de hinder tijdens de eigenlijke werken vanaf 2 mei te beperken, worden de werkzaamheden aan de koker uitgevoerd in drie fases van telkens een week. In de eerste fase (vanaf 2 mei) wordt er gewerkt op de middenberm van de A12, in fase 2 (vanaf 8 mei) op de kant richting Brussel en in fase 3 (vanaf 15 mei) op de kant richting Antwerpen.

Tijdens fase 1 moet het verkeer in beide richtingen over twee versmalde rijstroken. In fase 2 en 3 moet het verkeer op de kant waar er gewerkt wordt eveneens over twee versmalde rijstroken. In de andere richting zijn dan de drie rijstroken beschikbaar.