Drie Kamers ondertekenen alliantie

Vlnr Frédéric Achten, Renilde Craps, Ronny Van Broekhoven, Jan Scheirs, Stéphane Verbeeck en Luc Luwel.

Vlnr Frédéric Achten (Mechelen), Renilde Craps (Kempen), Ronny Van Broekhoven (Kempen), Jan Scheirs (Mechelen), Stéphane Verbeeck (Antwerpen-Waasland) en Luc Luwel (Antwerpen-Waasland).

De drie Voka – Kamers van Koophandel Antwerpen-Waasland, Kempen en Mechelen ondertekenden donderdagavond een alliantie-akkoord. Dankzij dit akkoord zullen de Kamers hechter gaan samenwerken ten voordele van de 5.600 bedrijven die lid zijn van deze organisaties. De Kamers bundelen de krachten op het vlak van dienstverlening, belangenbehartiging, netwerking en communicatie.

In een alliantie staat het elkaar versterken en de creatie van meerwaarde voor de leden voorop, maar elke Kamer blijft daarbij wel zelfstandig werken met respect voor de lokale betrokkenheid van de leden en slagvaardigheid in de eigen regio. “In eerste instantie hebben we een aantal terreinen afgebakend waar de verschillende Kamers vandaag het sterkst in staan. De expertise die op deze terreinen is opgebouwd, stellen we ten dienste van elkaar”, zegt Jan Scheirs, voorzitter van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen. “Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland trekt voor de leden van de alliantie Starters/Snelle groeiers en Internationaal Ondernemen. Voka – Kamer van Koophandel Mechelen focust zich op Duurzaam ondernemen en Familiebedrijven. Voka – Kamer van Koophandel Kempen sluit het rijtje met Integrale innovatie en Energie als competenties.”

Deze zogenaamde competentiecentra worden de volgende jaren verder uitgebouwd en verankerd. “Op korte termijn kunnen onze 5.600 leden voordeel halen uit de bredere waaier aan diensten en een groter aantal actiepunten die wij kunnen meenemen bij de verdediging van hun belangen. Elke Kamer heeft eigen accenten gelegd in bepaalde diensten en lobbydossiers. Zo zijn de internationale missies van de Antwerps-Wase Kamer een waardevolle poort naar de wereld voor ieder van ons, stelt de Kamer Mechelen zijn expertise inzake duurzaam ondernemen open voor iedereen en inspireert Voka – Kempen alle leden dankzij het innovatieforum op 5 oktober.

Deze ondertekening is de eerste steenlegging van een verdere samenwerking die gaandeweg zal geëvalueerd en bijgestuurd worden. “De drie Kamers van Koophandel hebben in eerste instantie duidelijk gekozen voor een alliantie. De doelstelling is, om na een positieve evaluatie uiterlijk binnen drie jaar, tot één Kamer-overschrijdende structuur te komen over de vier regio’s Antwerpen, Kempen, Mechelen en Waasland“, besluit Jan Scheirs.