BOOM – Startende zelfstandigen gevestigd in Boom moeten voortaan de eerste drie jaar geen milieubelasting betalen.

Om beginnende ondernemers te ondersteunen, heeft het gemeentebestuur van Boom besloten de milieubelasting aan te passen. De vrijstelling voor drie aaneensluitende jaren geldt voor zelfstandigen met een bedrijfsoppervlakte kleiner of gelijk aan 200 m².

Als overgangsregeling wordt de vrijstelling eveneens toegekend aan zelfstandigen die gestart zijn in Boom na 1 januari 2015 en voor 1 januari 2017. Zij krijgen, afhankelijk van de startdatum, nog 1 of 2 jaar vrijstelling.

De vrijstelling was een voorstel van onafhankelijk raadslid Juan Roca Cervera.

“Elke ondernemer in Boom moet op basis van zijn bedrijfsoppervlakte een milieubelasting betalen. Voor vestigingen met een oppervlakte tot 200 m² gaat het om een forfaitair bedrag van 124 euro. Vaak blijkt dat die lasten te zwaar zijn in verhouding tot de inkomsten. Met deze vrijstelling willen we deze mensen ondersteunen, stimuleren en extra ademruimte bieden.”