Vrouwe JustitiaDe rechtbank van koophandel van Antwerpen afdeling Mechelen heeft drie firma’s failliet verklaard.

* Dave Pauwels, dakwerken, ondernemingsnummer 0888 683811, Dageraadsstraat 27/5, Lier. Mr. Geert Van Deyck, Cellebroedersstraat 13, Mechelen is de curator van dit faillissement.

* Sunelpo BVBA, industriële elektriciteitswerken, ondernemingsnummer 0882 118295, Hemelrijken 5, Sint-Amands. Ook bij dit faillissement is de curator mr. Geert Van Deyck, Cellebroedersstraat 13 in Mechelen.

* Laupe Engineering VOF, sportwinkel Go Sport, ondernemingsnummer 0832 391246, Boonmarkt 18 in Hallaar. De rechtbank duidde mr. Thierry Lammar, Schuttersvest 8, Mechelen aan als curator van dit faillissement.

Meer informatie over faillissementen vindt u op onze overzichtspagina.