FaillietDe rechtbank van koophandel van Antwerpen heeft het faillissement geopend van Dakwerken Van Houtte bvba, ondernemingsnummer 0846377656, Neteweg 11 in Boom. Curator van dit faillissement is mr. Dominique Claes, Bourlastraat 3, Antwerpen.

De Nederlandstalige rechtbank van koophandel van Brussel heeft ook twee bedrijven uit de regio failliet verklaard. Curator van beide faillissementen is mr. Bertrand Asscherickx, Keizer Karellaan 586 bus 9, Sint-Agatha-Berchem. Dit zijn de twee getroffen bedrijven:

* Finance and business consultancy bvba, ondernemingsnummer 0818917748, Hendolfstraat 6, Londerzeel

* Distributie en Transport M en M bvba, ondernemingsnummer 0808235771, Humbeeksebaan 216/201, Zemst.

Meer nieuws over faillissementen vindt u op onze overzichtspagina.