Vrouwe JustitiaDe rechtbank van koophandel van Brussel heeft de faillissementen  geopend van Cooremans Vastgoed bvba, Wonen 2000 bvba en Cooremans Pierre bouwwerken ebvba uit Kapelle-op-den-Bos. De drie bvba’s behoren tot hetzelfde familiebedrijf dat al vijf generaties lang aan de slag was in Kapelle-op-den-Bos. De drie faillissementen worden elk door een aparte curator behandeld:

* Cooremans Vastgoed bvba, Bormstraat 41, Kapelle-op-den-Bos, ondernemingsnummer 0478319866 door mr. Gunther Peeters, Kunstlaan 24/9, 1000 Brussel

* Wonen 2000 bvba, projectontwikkeling, Bormstraat 41/3, Kapelle-op-den-Bos, ondernemingsnummer 0460170968 door mr. Sylvia Lagrou, Jozef Van Elewijckstraat 86/6, Strombeek-Bever

* Cooremans Pierre bouwwerken ebvba, Bormstraat 41/3, Kapelle-op-den-Bos, ondernemingsnummer 0442628519 door mr. Jos Mombaers, Brugmannlaan 12a bus 15, 1060 Brussel.

Cooremans Pierre bouwwerken ebvba kreeg op 25 juli van vorig jaar al opschorting van betaling en dit werd verlengd op 27 oktober 2014.

Bedrijfsleider Pierre Cooremans kwam in 2011 om het leven bij een helicoptercrash. Zijn dochter Sandy nam nadien samen met Bruno De Hondt de leiding van het bekende bedrijf over.