DPDgroup met Belgisch hoofdkantoor in Mechelen is wereldwijd koploper van CO2-compensatie in de express pakketbezorgingsmarkt. Bijna 5% van de markt voor vrijwillige CO2-compensatie in Europa is voor rekening van DPDgroup.

Via het DrivingChange-programma engageert DPD zich om elk pakket voor al zijn klanten CO2-neutraal te leveren zonder extra kosten. DPDgroup monitort daarom nauwgezet zijn CO2-uitstoot en focust daarnaast ook op de introductie van maatregelen om de uitstoot te verlagen en te compenseren via de vrije markt.

“Als tweede grootste speler op de Europese express pakketbezorgingsmarkt concentreren we ons op de CO2-neutraliteit van onze leveringen en oplossingen in stedelijke gebieden. Dankzij deze focus slaagden we er alvast in om sinds 2013 onze gemiddelde CO2-uitstoot per pakket met 10,1% te verlagen. We zijn constant op zoek naar nieuwe toepassingen en spelen hiermee in op de engagementen die onze klanten aangaan in de strijd tegen de klimaatverandering,” zegt Paul-Marie Chavanne, voorzitter van GeoPost/DPDgroup.

De eerste stap in het engagement van DPDgroup is de CO2-uitstoot die veroorzaakt wordt door de activiteiten van het bedrijf nauwgezet in kaart te brengen. Een jaarlijkse audit door extern bedrijf Mazars verifieert de nauwgezetheid van het berekeningsmodel en de uitgestoten hoeveelheid CO2.

In een tweede stap werd de CO2-voetafdruk aangepakt door het transport van DPDgroup efficiënter te organiseren. Dat gebeurt o.a. door de optimalisatie van de routes en het gebruik van dubbeldek vrachtwagens. De inzet van innovatieve diensten zoals Predict en Pickup zorgen voor een afname van de CO2-uitstoot aangezien er veel meer pakketten bij de eerste aanbieding afgeleverd worden. Ook de uitbouw van een voertuigenvloot met alternatieve aandrijfbronnen helpt. Het alternatief aangedreven wagenpark van DPDgroup legde in 2016 meer dan 6,2 miljoen kilometers af.

Sinds 2012 wordt het overblijvende deel van de transport-gerelateerde CO2-uitstoot volledig vrijwillig gecompenseerd via de aankoop van emissierechten. In 2016 werd het equivalent van meer dan 860.000 ton CO2 gecompenseerd. In de express pakketbezorgingsmarkt is DPDgroup hiermee wereldwijd koploper op het vlak van vrijwillige compensatie van de CO2-uitstoot.

Het compensatieprogramma van DPDgroup omvat 6 projecten rond het opwekken van schone en hernieuwbare energie. De compensatieprojecten zijn gevestigd in Duitsland, Tsjechië, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Turkije en Indië.

In 2016 werd het equivalent van 714,000 MWh energie geproduceerd via door DPDgroup gesteunde compensatieprojecten. Dit vertegenwoordigt het jaarlijkse verbruik van 250.000 huishoudens.