dpdDPD gebruikt in Frankrijk al drones. Om de bezorging met een drone vlot en veilig te laten verlopen heeft DPD, in samenwerking met Atechsys, delivery terminals ontwikkeld. Opstijgen en landen van de drone gebeurt vanaf de terminal.

Een geautomatiseerd systeem in de terminal koppelt de te bezorgen pakketten aan de drone. Binnen DPD-group worden al ruim een jaar testen uitgevoerd om te kijken of bezorging van pakketten per drone mogelijk is. In september vorig jaar slaagde DPD er in om een pakket van 2kg een afstand van 1200 meter te laten overbruggen. Inmiddels zijn de drones verder ontwikkeld zodat ze pakketten tot 4kg kunnen vervoeren. Met een gemiddelde snelheid van 30 kilometer per uur leggen ze een afstand af van 20 km. De drones zijn uitgerust met een gps-systeem, beschikken over een camera en kunnen data opslaan.

In het Belgische luchtruim zijn vluchten met onbemande luchtvaartuigen voor professionele doeleinden tot nu toe nog niet toegelaten. Er is een nieuw Koninklijk Besluit in de maak dat dit moet regelen.

Na publicatie van de Koninklijk Besluit zullen onbemande luchtvaartuigen voor professioneel gebruik op basis van een technisch dossier en een veiligheidsanalyserapport kunnen worden ingeschreven in het luchtvaartregister. Piloten moeten een theorie-examen en een praktijkexamen afleggen voor het behalen van de pilotenvergunning en organisaties kunnen op basis van een operationeel handboek voor de uit te voeren missies een uitbatingsvergunning bekomen.

In het Koninklijk Besluit zijn ook de vliegverkeersregels opgenomen waaraan de onbemande luchtvaartuigen moeten voldoen. Zij krijgen beperkte toegang tot het luchtruim. In een tweede fase kunnen amendementen aan het Koninklijk Besluit op termijn leiden tot een bredere toegang tot het luchtruim.