Distrilog Group, logistiek dienstverlener met hoofdkantoor in Willebroek, gaat in de toekomst gebruikmaken van Solutio software. Die oplossing ondersteunt bedrijfsprocessen als personeelsplanning en tijdregistratie.

“Solutio is een programma ter ondersteuning van het HR-management van ons personeel”, zegt Bryan Beutels, sales director van Distrilog Group. “De tool is nog niet 100% geïmplementeerd maar de inplementatie bevindt zich wel in het laatste stadium. Solutio laat ons toe prestaties op te volgen, aan competentiemanagement te doen en capaciteitsplanning te optimaliseren.”

Het doel van de tool is volgens Bryan Beutels tweezijdig. “Enerzijds zal dit worden toegepast met het oog op optimalisatie van ons logistiek personeel en anderzijds kan het werk ook beter worden afgestemd op de competenties van ons personeel en omgekeerd. Onze site managers kunnen zo in één tool het beheer van personeel realiseren, wat zal leiden tot betere afstemming en communicatie.”

Solutio zal worden toegepast op al de vijftien logistieke sites van Distrilog Group. De implementatie van het systeem zal geleidelijk aan gebeuren.