LIER – De raad van bestuur van het Heilig Hartziekenhuis Lier heeft de samenwerking beëindigd met algemeen directeur dr. An De Cuyper en financieel-administratief directeur Guy Servotte.

“De beslissing is ingegeven door de nood om het veranderingsproces, dat twee jaar geleden is ingezet, te sturen in de richting van verdere integratie en samenwerking tussen de stakeholders van het ziekenhuis, en van het netwerk waarvan het ziekenhuis deel uitmaakt”, aldus een mededeling van het ziekenhuis.

“De raad van bestuur engageert zich verder om van het Heilig Hartziekenhuis een state of the art ziekenhuis te maken. Alle ingezette veranderingsprojecten zullen dan ook integraal verdergezet worden.”

“De raad van bestuur dankt dr. De Cuyper en Guy Servotte voor hun bijdrage aan de goede werking van het ziekenhuis en gaat op zoek naar geschikte opvolgers. In afwachting zal hoofdarts dr. Patrick Smits de functie van algemeen directeur tijdelijk waarnemen.”

Dr. De Cuyper was pas anderhalf jaar algemeen directeur van het ziekenhuis. Voordien was ze er hoofdgeneesheer.

Het Heilig Hartziekenhuis Lier onderging donderdag en vrijdag ook een screening van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) dat beoordeelt in welke mate een ziekenhuis kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbiedt aan de patiënten. Het NIAZ bepaalt op basis van zijn bevindingen of het ziekenhuis een accreditatie krijgt. Ziekenhuizen kunnen zelf kiezen of ze zich wensen te accrediteren. Het is niet verplicht. De definitieve beoordeling van Heilig Hart volgt in het najaar.