NearshoringDHL Supply Chain uit Mechelen en DSV, met vestiging in Puurs, zijn twee van de acht bedrijven die deelnemen aan het nieuwe Nearshoring-project van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL). Veel bedrijven die al lang produceerden in Azië halen de jongste jaren hun productie terug of openen daarnaast ook productiefaciliteiten in Oost-Europa. Het VIL wil met het Nearshoring-project de opportuniteiten van deze trend in kaart brengen om er vervolgens maximaal op in te spelen.

De beste jaren van offshoring – het verplaatsen van bedrijfsprocessen naar een onderneming in een lagelonenland dat geografisch ver verwijderd is – lijken voorbij. Dat komt onder meer doordat de (loon)kostenvoordelen flink zijn afgenomen. Zo is de loonkost in China tijdens de laatste tien jaar vervijfvoudigd. Veel bedrijven die al lang produceerden in Azië halen daarom hun productie terug of verplaatsen ze naar Oost-Europa. Door deze nearshoring-trend veranderen de logistieke ketens.

De industrie is op zoek naar nieuwe en flexibele oplossingen om met de gewijzigde logistieke ketens om te gaan. “Met het project wil het VIL de Vlaamse sector niet alleen attent maken op de logistieke opportuniteiten. Het VIL wil een roadmap aanreiken die aangeeft welke verschillende stappen logistieke dienstverleners en producenten moeten volgen om concreet in te pikken op deze logistieke uitdagingen”, legt Kris Neyens, projectleider van het nieuwe VIL-project, uit.

Produceren dichterbij de EU-afzetmarkt heeft veel voordelen: zo is het mogelijk sneller in te spelen op steeds meer dwingende consumenteneisen, de doorlooptijden worden korter en informatiestromen verbeteren. Ontwikkelingen op het vlak van e-commerce maken dat het belang van klantenservice toeneemt. Klanten willen hun producten sneller en aangepast aan hun specifieke behoeften.

Logistieke dienstverleners moeten kijken welke rol zij daarbij kunnen opnemen.

Naast DHL Supply Chain en DSV nemen ook Ahlers, Barco, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Groep Gheys, JAS Forwarding en Philips deel aan het Nearshoring-project dat loopt tot juni 2016.