LIER – Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) heeft de deuren van haar vernieuwde gebouwen in Lier en Torhout geopend. Ook Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) neemt in de Lierse vestiging een deel van het pand in.

In 2013 beslisten de directie en raden van bestuur van DGZ om de organisatie op twee in plaats van drie sites onder te brengen. De vestiging in Drongen sloot eind augustus 2016. In Lier en Torhout werden bouw- en verbouwwerken uitgevoerd om extra ruimte te creëren.

“Voortaan kunnen we de responstijden voor de logistieke en ondersteunende activiteiten op het terrein laag houden. Verder scheppen de vernieuwde gebouwen een ideale omgeving voor het verwezenlijken van onze groeiambities”, zegt Marcel Heylen, voorzitter van de raad van bestuur van DGZ.

Nauwe samenwerking

Ook MCC dat in Lier in hetzelfde gebouw als DGZ gehuisvest is, sprong mee op de kar. De organisatie renoveerde haar kantoren en laboratoria. Een logische beslissing, aangezien DGZ en MCC al sinds 2008 samenwerken op het gebied van logistiek, ICT en dienstverlening aan de klant. Ook rond de algemene diensten en laboratoriumactiviteiten is het de bedoeling om een verdere synergie tot stand te brengen.

“De nauwe samenwerking die er tussen ons al was, wordt alleen maar sterker”, duidt François Achten, voorzitter van de raad van bestuur van MCC. “Samen willen we de klant- en marktgerichtheid van onze organisaties verder verbeteren. In eerste instantie willen we daarvoor de bestaande samenwerking uitbreiden, en later een coöperatieve vennootschap oprichten om de activiteiten zo verregaand mogelijk operationeel te integreren.”