In café-restaurant De Boekt kwamen een veertigtal Berlaarse ondernemers dinsdagavond samen voor Voka@Berlaar. Dit netwerk- en ontmoetingsmoment werd georganiseerd door Voka – Kamer van Koophandel Mechelen om de ondernemers samen te brengen met hun lokale beleidsmakers. Zo kunnen ze rechtstreeks zaken aankaarten en tegelijk netwerken met collega-ondernemers uit eigen streek. Het voltallige Berlaarse schepencollege was hierbij aanwezig.

Nadat directeur Roel Dockx de werking en dienstverlening van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen voorstelde, ging de Berlaarse burgemeester Walter Horemans dieper in op het gevoerde Berlaarse beleid. Daarbij wees hij onder meer op enkele recente realisaties, zoals de vernieuwing van het centrum van Gestel, en blikte hij vooruit op enkele toekomstige investeringen en ontwikkelingen, zoals de realisatie van de fietsostrade tussen Antwerpen en Aarschot en het geplande project met assistentiewoningen en commerciële ruimtes op de huidige site van het klooster van de Zusters van het Heilig Hart van Maria.

De burgemeester gaf tevens mee dat Berlaar en de streekintercommunale Igemo volgend jaar voor de derde keer een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de ontwikkeling van het lokaal bedrijventerrein De Hutten zullen opmaken. Met dit plan is Berlaar al tot tweemaal toe teruggefloten door de Raad van State.

“Samen met De Winning in Puurs is De Hutten de laatste actuele mogelijkheid voor de ontwikkeling van ruimte om te ondernemen. Samen zijn beide locaties goed voor een tiental hectare aan ruimte voor kmo’s. Bedoeling is om op De Hutten een 28-tal betaalbare bedrijfskavels van minimaal 500 tot maximaal 5000 m² te realiseren. Het RUP hiervoor zal volgend jaar opnieuw worden opgemaakt, om hopelijk in 2018 ermee te kunnen landen”, stelde directeur Peter De Bruyne van Igemo.

Na de uiteenzettingen namen de aanwezige ondernemers de kans te baat om de Berlaarse burgemeester en schepenen tijdens de afsluitende receptie aan te spreken.