Denys – Dewitte restaureert Sint-Katelijnekerk

Katkerk1De interieurrestauratie van de Mechelse Sint-Katelijnekerk gaat van start. Momenteel zijn de voorbereidende werken aan de gang in deze 15de eeuwse kerk in gotische stijl, die in 1938 werd beschermd als monument. In 2019 moeten de werken klaar zijn. Aannemer Denys NV – De Witte bvba heeft 660 werkdagen gekregen om de klus te klaren.

De werken worden gefaseerd uitgevoerd. “In een eerste fase wordt de hoofdbeuk van de kerk gerestaureerd. In de tweede fase worden het koor, de sacristie en de berglokalen gerestaureerd”, zegt schepen van Monumentenzorg Greet Geypen.

De voorbereidende werken duren tot en met oktober. Dan worden de stellingen gebouwd en in december gaat de eigenlijke restauratie van start.

De Sint-Katelijnekerk heeft in het verleden al meerdere grotere ingrepen ondergaan. In de 18de eeuw werd de kerk voorzien van een rijke aankleding. Aan het einde van de 19de eeuw wou men de oude sfeer herstellen. Er werd toen resoluut gekozen om de 18de-eeuwse gewelven en het barokke hoofaltaar te laten wijken voor een interpretatie van de gotiek van weleer.

De interieurafwerking van vandaag is grotendeels het resultaat van deze 19de– en 20ste eeuwse ingrepen. “Bij de interieurrestauratie kunnen we onmogelijk teruggaan tot de oudste fase uit de 15de eeuw, noch naar de fase uit de 18de eeuw, aangezien er in het verleden meerdere onomkeerbare aanpassingen werden doorgevoerd. Met de huidige restauratie respecteren we de gegroeide toestand en willen we de restauratiecampagne uit de 19de eeuw integreren in het totaalbeeld”, aldus de schepen van Monumentenzorg.

Naast een hele reeks herstellings-, reinigings- en restauratiewerkzaamheden staan op de takenlijst van de aannemer tevens nieuw sanitair, een geluidsinstallatie, inbraakbeveiliging en een verlichtingsconcept met LED’s.

De kosten van de restauratie bedragen 1.817.220 euro. Er is een restauratiepremie van 1.406.777 euro en de stad staat in voor de overige 410.443 euro.