helpenDe Mechelse vereniging De Keeting die (kans)armen opvangt, is van start gegaan met een gratis kinderkledingwinkel. De winkel is geopend sedert 30 maart, maar de officiële opening heeft plaats op maandag 4 april in aanwezigheid van schepen van Leefmilieu Marina De Bie en voorzitter van het Sociaal Huis Mechelen Koen Anciaux.

De Keeting had al een kledingwinkel, maar na renovatie van de volwassenafdeling werd nu ook een specifieke winkel voor kinderkledij ingericht.

Voor inrichting van de winkel kon de vereniging een beroep doen op steun van de stad Mechelen. Deze middelen waren afkomstig vanuit de opbrengsten van de textielophaling via VICT, die jaarlijks door de stad worden toegekend aan Mechelse goede doelen. VICT is het Vlaams InzamelCentrum voor Textiel dat in heel Vlaanderen gedragen textiel inzamelt.

In De Keeting kunnen mensen met beperkte middelen niet alleen terecht voor kleding, maar ook voor maaltijden, e-mail, telefoon, internet, wasmachine en douche, informatie, vorming en een luisterend oor.