Foto Creon Properties

Foto Creon Properties

Mechelen lanceert binnenkort een aparte online immodatabank voor professionele panden. Bedoeling is om leegstaande bedrijfsruimtes of handelspanden aan te bieden aan nieuwe bedrijven of startende ondernemingen.

De database is ontwikkeld door Immo4pro voor heel Vlaanderen, maar Mechelen wordt de eerste stad die ermee werkt. “We hebben besloten om dit project te omarmen omdat we tot nu toe geen volledig overzicht hadden van beschikbare bedrijfsruimten in de stad”, zegt burgemeester Bart Somers. “Bestaande immodatabases zijn immers niet gespecialiseerd in bedrijfsvastgoed. Sommige leegstaande kantoren of handelsruimten komen nooit op die sites te staan. Vooral bedrijven of ondernemers die zich graag in Mechelen willen vestigen, waren al langer op zoek naar zo’n overzichtswebsite. Deze tool kan voor hen het verschil maken.”

Het stadsbestuur verwacht dat door de vlottere toegankelijkheid van het professioneel aanbod meer bedrijven de stap naar Mechelen zullen zetten.

“Wij krijgen heel wat aanvragen binnen van ondernemers die op zoek zijn naar een geschikte locatie om hun onderneming te starten”, aldus schepen van economie Wim Jorissen. “In het verleden hebben we al een aantal ondernemers naar Mechelen kunnen halen door ad hoc een lijst met beschikbare panden door te geven. Wij zijn dus overtuigd van het nut en effect van zo’n database. Gezien het belang van de economie voor de slagkracht van een stad vind ik het onze plicht om ondernemers te begeleiden op hun immozoektocht.”

Het aanbieden van de databank moet niet enkel het ondernemersklimaat van Mechelen ten goede komen. “We beogen nog een tweede effect. Deze tool kan ons helpen om de storende bedrijfsleegstand versneld weg te werken”, vindt Bart Somers.

De lancering van de immodatabank sluit ook aan bij de doelstelling van Mechelen Morgen, het agentschap dat naast de promotie van Mechelen als woonstad ook wil werken aan het aantrekken van zo veel mogelijk bedrijven door het aanbod te bundelen en bekend te maken.

Via de database wordt het ook mogelijk om de vraag en het aanbod van commercieel vastgoed op te volgen. “Dat laat ons toe beleidsmatig bij te sturen waar wenselijk en we kunnen ons kernwinkelgebied promoten”, zegt Wim Jorissen.

De immodatabank zal worden opgenomen worden in de stadswebsite. In de loop van de maanden maart en april wil Mechelen de immodatabank online lanceren.