Dachser blijft sterk groeien in de Benelux. In 2016 noteerde de logistieke dienstverlener met Belgische hoofdzetel in Moeskroen en vestigingen in Willebroek, Manage en Brussel, een omzetstijging van meer dan 13 % ten opzichte van het jaar ervoor. Ook in België boekte Dachser mooie resultaten, dankzij de investeringen van de afgelopen jaren.

In 2016 genereerde Dachser in de Benelux een totale omzet van 243 miljoen euro (+ 12,4%  tov 2015). Het aantal zendingen steeg met 6,1%, de vervoerde tonnage nam toe met 6,8%. “Ondanks de nog steeds onzekere wereldeconomie waren we in staat om onze stabiele marktpositie te handhaven door een gezonde autonome groei te realiseren op hetzelfde niveau als voorgaande jaren,” zegt Aat van der Meer, Managing Director van Dachser Benelux. “We hebben de laatste jaren flink geïnvesteerd in personeel, opleidingen IT-systemen, nieuwe gebouwen en ons uitgebreide transportnetwerk. Al deze ontwikkelingen en investeringen hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat.”

Ook in België realiseerde Dachser positieve cijfers. De omzet steeg met 8,7%, de tonnage met 3,9% en het aantal zendingen met 1,7%. De groei is enerzijds het gevolg van vergrote capaciteiten en investeringen in bijvoorbeeld warehousing en contractlogistiek, maar ook van het wereldwijde netwerk van Dachser dat zich steeds verder uitbreidt.

Het Dachser concern heeft het totaal van zijn geplande investeringen verhoogd van 125 miljoen euro in 2016 naar 177 miljoen euro in 2017. Het grootste gedeelte van deze investeringen richt zich op de uitbreiding van netwerklocaties, IT-systemen, onderzoek en ontwikkeling. “Wij zijn intensief alle aspecten van de logistieke oplossingen van de toekomst aan het bestuderen en de mate waarin digitalisering hierbij een rol kan spelen. Dachser heeft diverse innovatieprocessen gelanceerd op tal van niveaus om zijn pioniersrol in de logistieke industrie te benadrukken.”

Er is tevens veel aandacht voor de mens achter de logistiek. “In België investeren we sterk in nauwe samenwerkingen met onderwijsinstellingen en proberen we jongeren en werkzoekenden te enthousiasmeren voor de logistieke sector. We geven presentaties en gastcolleges bij onderwijsinstellingen, zijn veelvuldig aanwezig op carrièrebeurzen en bieden een breed scala aan (stage)mogelijkheden voor studenten. De student van nu is immers onze collega voor de toekomst. Als erkend leerbedrijf bieden we veel mogelijkheden voor stageplaatsen, afstudeeropdrachten en traineeships.”