Crescendo CVO Crescendo opent op 21 april een nieuwe campus aan de Leopoldstraat 42 in Mechelen. Deze campus wordt toegevoegd aan het bestaande gebouw aan de Vaartdijk. “Dankzij deze nieuwe campus kunnen we een uniek expertisecentrum uitbouwen voor onze HBO5-opleidingen en de specifieke lerarenopleiding”, zegt directeur Marleen Mast.

In de campus aan de Leopoldstraat streeft CVO Crescendo naar een unieke koppeling tussen het volwassenenonderwijs en de bedrijfswereld. “De lectoren zijn professionals die hun kennis uit de bedrijfspraktijk in de HBO5-opleidingen doorgeven”, legt adjunct-directeur HBO5 Daniël Coninckx uit. “Dat maakt van de gegradueerde een waardevolle werknemer die vanuit de bedrijfspraktijk gevormd is.”

CVO Crescendo is tevens een innovator op het gebied van volwassenenonderwijs. Het centrum wisselt daartoe expertise uit met bedrijven, andere onderwijsverstrekkers en het brede publiek. “Met een apart traject volwassenenonderwijs binnen de specifieke lerarenopleiding zal de nieuwe campus een laboratoriumfunctie hebben op het gebied van lesgeven aan volwassenen”, zegt Daniël Coninckx. “Levenslang leren is een maatschappelijke noodzaak en daar heb je goed opgeleide lesgevers voor nodig die weten hoe ze een volwassen publiek moeten aanpakken.”

“Als we de vaardigheden die bedrijven in de eenentwintigste eeuw zoeken, willen aanbieden, dan moeten we het traditionele schoolconcept durven doorbreken”, zegt Marleen Mast. “Onze nieuwe campus moet een hotspot worden voor contacten met professionals uit alle sectoren. Enkel zo houden we de vinger aan de pols en kunnen we relevante projecten doen ontstaan die de studenten met beide voeten in de praktijk zetten.”