Containertrafiek op waterwegen blijft stijgen

binnenvaartHet containervervoer op de binnenwateren neemt alsmaar toe. In 2015 werden 686.000 TEU (Twenty feet Equivalent Unit) vervoerd over de Vlaamse kanalen en bevaarbare rivieren. Dit is 52.000 TEU (2,3%) meer dan in 2014. Dat melden de Vlaamse waterwegbeheerders nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z).

Op het Zeekanaal Brussel-Schelde werd in 2015 11,221 miljoen ton vervoerd, tegen 11,4 miljoen ton in 2014. Dat betekent een lichte daling met 1,57%. Het Netekanaal deed het goed met 0,657 miljoen ton in 2015 tegen 0,637 miljoen ton in 2014, ofwel een stijging met 3,21 %.

Op alle waterwegen die Waterwegen en Zeekanaal NV beheert samen, werden in 2015 253.000 containereenheden vervoerd, een nieuw recordcijfer en een toename met 2,37% in vergelijking met 2014. De totale vervoerde tonnage bleef met 31,84 miljoen ton ongeveer op peil.

“We zien over ons hele werkingsgebied een terugval van het vervoer van bouwmaterialen en ertsen en een toename inzake chemische producten, petroleumproducten en metaalproducten”, aldus Guy Muësen, hoofd communicatie van W&Z.

“Wij zetten alle krachten in om de binnenvaart te versterken als onmisbare partner voor de economische ontwikkeling van Vlaanderen”, aldus gedelegeerd bestuurder ir. Leo Clinckers van W&Z NV. “Dat doen we door in de komende jaren volop werk te maken van de uitbouw van de Seine-Scheldeverbinding in al haar facetten. Dankzij de steun van Europa mogen we verwachten dat tegen 2020 de opwaardering van de Leie kan worden afgerond, evenals het bevaarbaar maken van de Dender tot Aalst voor schepen tot 1.350 ton. Verder gaan we door met de voorbereidende werken voor de modernisering van het kanaal naar Charleroi.”

“Elke vracht die over het water gaat, moet niet over de weg”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Vlaanderen investeert in de waterwegen, want elk binnenschip haalt een massa vrachtwagens uit de file. Voor de Vlaamse bedrijven biedt de binnenvaart een betrouwbaar, concurrentieel, milieuvriendelijk en aantrekkelijk alternatief. Deze groeicijfers bewijzen dat de Vlaamse investeringen vruchten afwerpen. Ik wil het aandeel van de binnenvaart in de komende jaren nog verder uitbreiden. Bestaande knelpunten pakken we aan, missing links vullen we in, innovatie stimuleren we maximaal. Zo kan Vlaanderen zich nog sterker profileren als de slimme logistieke draaischijf van Europa.”