Concessiehouders gezocht voor aubetten

aubettenDe stad Mechelen zoekt concessiehouders voor de toegangspaviljoenen van de Kruidtuin, die aubetten worden genoemd. De renovatiewerken aan de aubetten zijn bijna afgerond en de stad heeft beslist ze een waardevolle bestemming te geven.

Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich tot 6 juli kandidaat stellen voor de concessie die van start gaat in september 2015, wanneer de werken aan de Bruul en aan de toegang van de Kruidtuin afgewerkt zijn.

Binnen de concessie is het belangrijk om voor één van de twee paviljoentjes samen te werken met Mechelen Kinderstad (stad Mechelen), het departement Culturele Zaken (stad Mechelen), en het autonoom gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur.

Mogelijke samenwerkingen hierbij zijn dat de verpakkingen van de ondernemer worden aangepast naargelang de activiteiten die het departement Culturele Zaken (stad Mechelen) en het autonoom gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur organiseren, of dat de ondernemer zitruimte voorziet in één van de aubetten. Deze zitruimte kan volledig worden ingekleed door Mechelen Kinderstad (stad Mechelen), het departement Culturele Zaken (stad Mechelen), en het autonoom gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur.

“De aubetten bevinden zich op een belangrijke zichtlocatie en fungeren als toegangspoort tussen de Bruul en de Kruidtuin. Een kwalitatieve invulling is belangrijk voor de beleving van het winkelcentrum en het imago van Mechelen. Verder kan de stad hiermee ook duidelijk aangeven dat Mechelen de ideale locatie is om creatief te ondernemen”, zegt schepen van Economie Wim Jorissen.

Ook schepen van Monumentenzorg Greet Geypen is positief over de plannen. “Met de originele invulling van een beschermd monument tussen de Bruul en de Kruidtuin kan de stad zich immers differentiëren van andere winkelsteden en winkelcentra”, aldus de schepen.