Centraal Boeking Platform voor duurzame goederenstromen

binnenvaartVier partners richten het lang verwachte Centraal Boeking Platform (CBP) op: een uniek en neutraal platform dat logistieke dienstverleners de mogelijkheid geeft om hun goederenstromen op een duurzame, efficiënte manier te organiseren.

Het CBP is een initiatief van de Vereniging Expediteurs Antwerpen (VEA), Waterwegen & Zeekanaal, De Scheepvaart en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Het wordt opgericht om twee redenen: meer dan 40% van de containers varen leeg heen en weer tussen de havens en de inlandterminals, en logistieke dienstverleners benutten de mogelijkheden via binnenvaart en spoor nog te weinig.

Het neutraal platform moet Vlaamse logistieke spelers toelaten om hun goederenstromen op een gebundelde manier te laten verlopen via de binnenvaart en het spoor. Hierdoor kan tevens worden beantwoord aan de toenemende verwachtingen van verladers om hun goederenstromen op een groene manier te vervoeren.

Horizontale samenwerking wordt meer en meer naar voor geschoven als dé oplossing om de beperkte capaciteit en infrastructuur beter te benutten door het bundelen van volumes.

Het CBP zal fungeren als een neutrale transportorganisator en de meest geschikte intermodale oplossing aanbieden aan de klant, door gebruik te maken van bestaande verbindingen en dienstverleners in de markt. Aangezien het gaat om een neutraal platform, onderscheidt het CBP zich van andere bestaande initiatieven en vormt het een uniek project binnen de Europese havenrange.

Het CBP wil bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de Vlaamse havens en de logistieke spelers de mogelijkheid aanbieden om duurzame oplossingen aan hun klanten voor te stellen.

De oprichtende partners hebben Mark Scheerlinck en Wim Tas aangesteld om het CBP in de markt te zetten. Zij zullen de volgende maanden de operationele opstart van het platform voorbereiden. De start is gepland voor begin januari 2016.