Café uit Rumst failliet verklaard

FaillietDe rechtbank van koophandel van Antwerpen heeft het faillissement geopend van Gevou bvba, drankgelegenheid, ondernemingsnummer 0810778359, Oude Baan 10, Rumst.

Mr. Michel Henquin, Kerkstraat 39B, Stabroek is door de rechtbank aangesteld als curator van dit faillissement.

Meer nieuws over faillissementen uit de regio vindt u op onze overzichtspagina.