ImsirBW Imsir, de beschermde werkplaats met twee vestigingen in Boom, wil aan potentiële klanten all-in pakketten aanbieden met transport, stockage en kleine activiteiten. Het wil nog meer flexibiliteit aanbieden en in de toekomst samenwerkingsverbanden aangaan met andere BW’s. “Niet om klanten weg te kapen voor de neus van klassieke bedrijven, wel om werkgelegenheid te blijven verzekeren voor de kansengroepen die bij ons werken: mensen met een arbeidshandicap die nergens anders terecht kunnen”, zegt Roger Lerminiaux, bedrijfsleider-directeur van BW Imsir.

BW Imsir noemt zichzelf een bedrijf als (g)een ander. Het is een bedrijf tussen de bedrijven, maar de werknemers hebben meestal een mentale, soms ook een fysieke handicap, en vaak een combinatie van beide. “Toch zijn het werknemers die hier een inkomen verdienen en geïntegreerd zijn in het arbeidsproces. We voeren waardevolle taken uit voor andere bedrijven en vragen daar een prijs voor, en we zijn heel flexibel. Wij krijgen subsidies, maar die hebben we nodig als compensatie voor het rendementsverlies dat we hebben door de eigenheid van onze werknemers. We nemen zwakkeren met een handicap aan en krijgen daarvoor een tussenkomst in de loonkost. En we kunnen een waardevolle oplossing bieden aan grotere bedrijven die extra handen nodig hebben. Het is een goed alternatief voor het uitbesteden van taken aan lageloonlanden. Door ons in te schakelen, kunnen transportkosten worden vermeden. Zo hebben we een heel goede samenwerking met een bekend telecommunicatiebedrijf. Ze bezorgen bij ons opnieuw ingeleverde digiboxen of digicorders. Onze werknemers testen of ze nog werken, vervangen eventueel eenvoudige onderdelen en maken de nog bruikbare toestellen schoon zodat ze opnieuw kunnen worden verhuurd. Defecte toestellen worden ontmanteld.”

Net als een ander bedrijf verliest BW Imsir soms orders. “Dat moeten we compenseren door op een creatieve manier naar andere klanten te zoeken, lokaal en regionaal. We moeten ons afvragen welke behoeften we kunnen invullen. Dat kan bijvoorbeeld op logistiek gebied. De logistieke sector groeit heel sterk in Boom, Bornem, Willebroek en Londerzeel. BW Imsir kan aan potentiële klanten aanbieden om zelf all-in opdrachten uit te voeren, inclusief transport, stockage en het uitvoeren van kleine handelingen, zoals het kleven van stickers op een verpakking. Bepaalde taken kunnen worden uitgevoerd op locatie, bij de klant. Zo kunnen we nog meer flexibel zijn en inspelen op plotse pieken bij klanten. Maar als we meer op locatie gaan werken, hebben we meer begeleiders nodig, en dat brengt dan weer meer personeelskosten met zich mee…”

Beschermde werkplaatsen zijn al lang geen bezigheidstherapieplaatsen meer waar gehandicapten enveloppen vullen. “Onze afdelingen elektro en fietsenmontage hebben bijvoorbeeld een ISO-9001 certificaat. Heel knap, maar dat vraagt elk jaar een externe audit, met weer extra werk.”

Lerminiaux ziet heil in een toekomstige nauwe samenwerking tussen verscheidene BW’s. “Dan kunnen we een nog grotere waaier van activiteiten aanbieden en kunnen we eventueel bepaalde administratieve zaken centraliseren. En we kunnen grotere orders aan. Als een bedrijf me nu werk aanbiedt voor vijftig personen, drie jaar lang, dan moet ik dat weigeren. Als verscheidene werkplaatsen samenwerken, kunnen we dat wel aan.”

Er zijn al fusies van BW’s doorgevoerd, en die schaalvergroting wordt zeker nog uitgebreid volgens Roger Lerminiaux. “Maar het belangrijkste doel is steeds het welzijn van de kansengroepen, met daarnaast een gezonde financiële situatie, productiekwaliteit en -kwantiteit en flexibiliteit met een beperkte kost voor de overheid.”