Vrouwe JustitiaDe rechtbank van koophandel van Antwerpen heeft het faillissement geopend van de holding bvba Shi, ondernemingsnummer 0882 015357, James Ensorlaan 14 in Rumst. Mr. Luc De Pretre, Amerikalei 160 in Antwerpen werd aangesteld als curator.

Op 13 juni van dit jaar werd aan Shi nog voorlopige opschorting verleend tot 13 oktober met het oog op gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord. Op 3 oktober moest het reorganisatieplan worden voorgelegd. Het faillissement (op bekentenis) werd geopend op 2 oktober.

Shi houdt zich bezig met vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk.