BSA1BSA – The Software Alliance zet zijn fair play bewustwordingscampagne in België verder. Met de campagne wil BSA de aandacht vestigen op de gevolgen van het gebruik van niet-gelicentieerde software. De organisatie zal onder meer in Mechelen actief zijn de komende maanden.

Tijdens deze volgende fase richt de BSA zich opnieuw tot bedrijven die eerder dit jaar werden gecontacteerd, maar die nog geen gehoor hebben gegeven aan de eerste brief en/of nog geen actie hebben ondernomen om hun softwarelicenties en -beleid in orde te maken. Daarnaast mogen meer dan 6.000 bedrijven, onder meer uit de regio’s Mechelen en Leuven, dit jaar nog en in het eerste kwartaal van 2015 een brief van de BSA verwachten met het verzoek om hun BSA bedrijfsprofiel in te kijken en hun softwarelicenties en -beleid in orde te maken. Er kunnen ook onaangekondigde lokale controleacties op bedrijventerreinen plaatsvinden.

De start van de campagne werd gegeven in de eerste helft van 2014. De BSA kijkt hier tevreden op terug. Georg Hernnleben, Senior Director Compliance and External Affairs van de BSA EMEA: “In totaal bereikten we meer dan dertienduizend Belgische bedrijven. Een groot aantal van deze bedrijven contacteerde ons of bezocht onze website voor meer informatie over het in orde maken van hun software- en licentiebeheer. Daarnaast beschouwden veel van deze bedrijven ons advies en optionele adviesbezoeken als zeer constructief, waardoor ze hun softwarebeleid beter kunnen beheren en de kans op onopzettelijke software overtredingen afneemt.”
“Wie niet meewerkt, speelt geen eerlijk spel ten opzichte van softwareleveranciers en de lokale economie. Door ons te richten op lokale bedrijventerreinen, willen we laten zien dat de BSA optreedt tegen bedrijven die gebruikmaken van niet-gelicentieerde software. Door bedrijven op te leiden via onze webinars, online tools en website helpen we hen de regels beter te begrijpen”, zegt Georg Hernnleben.

Volgens het BSA Global Software Survey rapport 2013 was 24 procent van de software in België in 2013 illegaal in gebruik.  Dit beïnvloedt niet alleen de omzet van softwarebedrijven door misgelopen inkomsten (172 miljoen euro!), maar zorgt ook voor risico’s bij bedrijven, omdat ze niet-ondersteunde software uit verdachte bronnen gebruiken. Die kan geïnfecteerd zijn met virussen en andere malware. Bedrijven lopen tevens de kans dat zij door de BSA juridisch worden aangesproken, wat kan leiden tot juridische en ICT-kosten. Daarnaast zijn zaakvoerders en leidinggevenden persoonlijk aansprakelijk voor het gebruik van niet-gelicentieerde software in hun organisaties.
“De kosten die Belgische bedrijven in 2013 moesten betalen als gevolg van het gebruik van niet-gelicentieerde software namen toe met 84 procent in vergelijking met 2012. Het aantal juridische acties tegen bedrijven in België steeg met bijna 130 procent.”

BSA – The Software Alliance is de belangrijkste pleitbezorger van de software-industrie ter wereld. De aangesloten leden van de BSA investeren jaarlijks miljarden dollars in de ontwikkeling van softwareoplossingen die de economie stimuleren en het  leven verbeteren. De BSA verbreedt de horizon van de digitale wereld door relaties met internationale overheden, het naleven en afdwingen van intellectuele eigendom, en onderwijsactiviteiten.