De geschillen tussen het Havenbedrijf Antwerpen en de aannemers Interbuild, Groven+ en Victor Buyck Steel Construction over de bouw van het nieuwe Havenhuis zijn voorbij. Er is een dading tussen de partijen afgesloten. Dat meldt Flows. Groven+, specialist in gevelbouw uit de Puurse deelgemeente Ruisbroek, ontwierp en installeerde de spectaculaire glasgevel van het Havenhuis.

Met de dading beëindigen alle partijen de lopende rechtszaken rond de bouw van het Havenhuis. De totale kostprijs van het nieuwe Havenhuis komt hiermee op zo’n 64 miljoen euro.

Het Havenbedrijf keurde sinds de start van de werkzaamheden al voor ongeveer 5 miljoen euro aan meerkosten goed. Daarmee kwam de totale kostprijs op 55 miljoen euro uit. Er waren wel nog meerdere geschillen tussen de opdrachtgever en de aannemers rond een aantal meerwerken en technische aspecten. Met de goedkeuring van de bijkomende meerprijs van 9 miljoen euro worden de betrokken aannemers vergoed voor toewijsbare meerwerken.

Alle partijen engageren zich nu om alle juridische procedures te stoppen. De nog lopende claims vervallen. De totale meerprijs voor de bouw van het Havenhuis komt zo op 27% boven de oorspronkelijke kostprijs van 49,9 miljoen euro.