95 hectare kostbare industriegrond in de provincie Antwerpen wordt plots bestempeld als waardevol bos. Dat blijkt uit de nieuwe, voorlopige boskaart van de Vlaamse regering. “Tal van ondernemers kunnen van de ene op de andere dag hun gronden niet meer gebruiken voor verdere ontwikkeling of uitbreiding van hun bedrijf”, klinkt het bij Voka – Kamers van Koophandel Antwerpen-Waasland, Kempen en Mechelen en Confederatie Bouw Provincie Antwerpen. Ze vinden het een zoveelste voorbeeld van de rechtsonzekerheid waarmee ondernemers krijgen af te rekenen.

De nieuwe regeling is het resultaat van een vrij absurde redenering, vinden de organisaties. Het gaat namelijk om stukjes bos die zich midden in industriegebied bevinden en vandaar ook bestempeld worden als ‘zonevreemd’. Met de nieuwe boskaart krijgen die zonevreemde bossen plots het statuut ‘waardevol’ en ‘beschermd’, waardoor de eigenaars hun gronden niet meer kunnen gebruiken waarvoor ze aanvankelijk bestemd waren: de ontwikkeling van economische activiteit. Net als voor de eigenaars van 698 hectaren residentiële bouwgronden in onze provincie houdt dit een aanzienlijk waardeverlies in waar slechts een beperkte schadevergoeding tegenover staat.

Voka – Kamers van Koophandel Antwerpen-Waasland, Kempen en Mechelen sturen alle betrokken gemeentebesturen een brief om hen aan te manen de getroffen bedrijven persoonlijk te informeren. Op die manier moeten de bedrijven voldoende tijd krijgen een bezwaarschrift in te dienen. “De bescherming die de afbakening als waardevol bos inhoudt, betekent een bijkomend verlies van industriële ontwikkeling, en dus ook van jobcreatie”, aldus nog de organisaties.