Het schepencollege van Bornem heeft een positief advies uitgebracht voor de aanvraag van een milieuvergunning voor het nieuwe distributiecentrum van Edialux. Enkel schepen Tom Van Bel (Groen) stemde tegen.

Het bedrijf dat verdelgingmiddelen maakt en verdeelt voor bestrijding van ziekten en plagen op gewassen, is nu nog gevestigd aan de Rijksweg 28 in Bornem maar wil verhuizen naar de voormalige site van Saab aan de Industrieweg. Edialux wil daar een nieuw distributiecentrum bouwen.

Er was heel wat protest gerezen tegen de aangekondigde verhuis van het bedrijf. Burgemeester Luc De boeck verklaarde dinsdagavond tijdens de gemeenteraad dat de aard van de activiteiten en de gebruikte producten van Edialux niet zullen veranderen, maar dat enkel de opslagcapaciteit zal verhogen. Hij benadrukte dat het bedrijf zorgt voor heel wat tewerkstelling in de regio. “Edialux stelt bijna zeventig mensen uit de streek te werk en wil na de verhuis en de groei nog meer werknemers uit de streek aanwerven. We zijn blij dat we kunnen bijdragen aan de werkzekerheid van streekgenoten.”

Het advies van de gemeente Bornem wordt nu overgemaakt aan de provincie. De provinciale deputatie neemt de uiteindelijke beslissing over de milieuvergunning voor Edialux.