Bornem adviseert negatief over vergunning Bioterra

bioterraHet college van burgemeester en schepenen van Bornem heeft een negatief advies uitgebracht in verband met de milieuvergunning die het bedrijf Bioterra heeft aangevraagd. Bioterra is gevestigd op het Zuidelijk Eiland in Wintam en wil daar vanaf volgend jaar ook met asbest vervuilde grond gaan reinigen. Het heeft een vergunning aangevraagd voor de reiniging van 50.000 m³ vervuilde grond per jaar.

Burgemeester Luc De boeck legt uit waarom het college een negatief advies uitbracht. “Het bijzonder plan van aanleg legt vast dat op die locatie geen milieubelastende activiteiten mogen worden uitgevoerd. Wat Bioterra wil
gaan doen, is zeker milieubelastend”, aldus burgemeester De boeck. “We zijn ook bezorgd over de gezondheid van onze inwoners en het gevaar voor asbestose. De activiteiten die Bioterra wil uitvoeren, gebeuren volgens ons te dicht bij woonkernen, scholen en zorgcentra. We hebben ook rekening gehouden met de 1.319 bezwaarschriften die werden ingediend.”

De gemeente Bornem kan enkel adviserend optreden. De beslissing over het al dan niet toekennen van een milieuvergunning aan Bioterra wordt genomen door de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen.

Bioterra heeft steeds verzekerd dat de reiniging van de asbesthoudende grond geen risico zal inhouden voor de volksgezondheid en dat bij de activiteiten de strengste veiligheidsnormen in acht zullen worden genomen.