Booms bedrijf failliet

FaillietDe rechtbank van koophandel van Antwerpen heeft het faillissement geopend van Tevelec bvba, ondernemingsnummer 0404667469, detailhandel in elektrische huishoudapparaten, Tuyaertsstraat 40, Boom.

De rechtbank heeft mr. Yves Teughels, Coremansstraat 14A, Berchem aangesteld als curator van dit faillissement.

Meer nieuws over faillissementen vindt u op onze overzichtspagina.