bniRuim 200 ondernemers uit de grote regio Mechelen waren getuige van de start van BNI Mechelen Werkt in Kasteel Tivoli. BNI is een internationale organisatie die networking tussen ondernemers promoot met het oog op een concrete verhoging van het omzetcijfer en het effectief aantal klanten van haar leden.

BNI is actief in 58 landen en telt 181.000 leden, maar de organisatie is opgebouwd uit regionale departementen die Chapters worden genoemd. Op 24 juni ging het Mechelse Chapter BNI Mechelen Werkt van start met 27 leden die zich tijdens een ontbijtsessie voorstelden aan zo’n 200 uitgenodigde bedrijfsleiders. BNI-regiodirecteur Antwerpen-Mechelen Luc Jacobs en Chapter-directeur Frank Keldermans verwelkomden de Mechelse schepenen Koen Anciaux (o.a. Welzijn, Sociale Zaken en Volksgezondheid) en Walter Schroons (Financiën, ICT, Preventie en Sport), die beiden het initiatief ondersteunen.

De officiële lancering van het chapter was voor de gasten de ideale mogelijkheid om te proeven van de voordelen van networking via BNI Mechelen Werkt. In 2014 zorgden de leden van BNI Vlaanderen voor meer dan 21.000 aanbevelingen, resulterend in ruim 20 miljoen euro bijkomende omzet.

BNI Mechelen Werkt organiseert voor zijn leden wekelijks een ontbijtmeeting van 6.45u tot 8.30u, waarbij concrete samenwerkingen kunnen worden besproken. Omdat telkens een aanwezigheid van 95% van de leden wordt nagestreefd, levert dit snel een groot aantal mogelijkheden op. De actieve en dynamische houding van de leden zorgt ervoor dat nieuwe klantrelaties vlot ontstaan.