BMW en Mechelen werken mee aan Evora-platform

BMWBMW Belux (Bornem) en de stad Mechelen zijn twee van de ondertekenaars van het gloednieuwe Evora-samenwerkingsplatform. Dat werd opgericht door vijf automerken, drie Vlaamse steden en twee netbeheerders. Evora wil het voor stadsbewoners mogelijk maken om een laadpaal in hun eigen buurt aan te vragen. Zo kunnen meer mensen een elektrische wagen gebruiken.

Omdat er in Vlaanderen relatief weinig laadpalen voor elektrische auto’s zijn, kunnen vooral stadsbewoners moeilijk elektrisch rijden. Ze moeten meestal hun wagen parkeren op de openbare weg en het is tot nu toe onduidelijk bij wie je een aanvraag moet indienen om een laadpunt in de straat te verkrijgen. Het Evora-platform zoekt een antwoord op deze vragen.

Arthur Vijghen, coördinator van Evora, legt de bedoeling van het platform uit: “We brengen de kennis van steden en gemeenten, energieleveranciers, laadpaalleveranciers, automerken en netbeheerders samen om tot meer laadpalen in de stad te komen. Daarbij zijn er drie belangrijke objectieven: een lokaal beleid over elektrisch vervoer, goede afspraken tussen commerciële spelers en overheden en een actieprogramma voor de financiering van de laadpaal. De objectieven zullen worden getest in verschillende proefsteden.”

Mechelen is alvast een enthousiaste deelnemer. “De ambitie om een netwerk van laadpalen uit te rollen in de stad staat in het bestuursakkoord”, zegt Jochen Govaert, kabinetsattaché van de bevoegde schepen Marina De Bie. “Om er voor te zorgen dat we dit op een goede manier kunnen doen, die het elektrisch rijden op zich ook een duwtje in de rug geeft, zijn we in het Evora-platform gestapt. Dit moet er voor zorgen dat er een blauwdruk komt die steden kunnen gebruiken om de laadpalen te realiseren.
De termijn en praktische uitwerking zullen afhangen van de resultaten van Evora, dat een jaar loopt.”

Ook BMW werkt vol overtuiging mee aan Evora. “Uiteraard verkopen we geen duizenden elektrische auto’s, maar de verkoop van de BMW i3 loopt toch goed”, zegt Christophe Weerts, corporate communications manager van BMW Belux Group. “Het is belangrijk dat we elektrische wagens in ons aanbod hebben, al is er vooral in de steden nog een gebrek aan laadpalen. Wie nu een elektrische wagen koopt, heeft meestal een garage en kan zijn wagen daar opladen. Om de overheid er toe aan te zetten om meer laadpalen op straat te plaatsen,  heeft BMW zich mee aangesloten bij Evora, en we zijn heel tevreden dat de stad Mechelen ook meewerkt.”

Christophe Weerts benadrukt nog het nut van een elektrische wagen voor mensen die niet zoveel kilometers rijden. “Als je gemiddeld een veertigtal kilometers per dag rijdt, is zo’n wagen ideaal. Als je bijvoorbeeld in Boortmeerbeek woont en naar Mechelen pendelt, is dat perfect. Voor een dagelijkse rit van Mechelen naar Kortrijk is een elektrische wagen minder gepast, al kan de BMW i3 wel 130 tot 160 km aan met één laadbeurt.”