bioterraBioterra, onderdeel van Group De Cloedt, heeft een milieu-aanvraag ingediend om jaarlijks 50.000 m³ asbesthoudende vervuilde grond te mogen reinigen op de bedrijfsterreinen in Bornem. Omdat Bioterra vrij dicht bij de woonkernen van Schelle, Niel, Bornem-Wintam en Boom gelegen is, maken bewoners zich zorgen om de impact van de behandeling van asbesthoudende grond op hun gezondheid. Ze verwijzen daarbij naar de gevolgen van de aanwezigheid van asbest bij Eternit in Kapelle-op-den-Bos.

Tijdens een hoorzitting verzekerde Wouter Vermin, director van Bioterra en manager van de zes Soil & Sludge Treatment Centers van Group De Cloedt NV de aanwezigen dat er geen risico zal zijn voor de volksgezondheid en dat bij de behandeling van de vervuilde grond de strengste normen zullen worden gehanteerd.

De vervuilde gronden zullen worden aangevoerd in met zeilen afgedekte vrachtwagens en de gronden zullen constant nat worden gehouden zodat geen deeltjes asbest kunnen vrijkomen. Het gaat bovendien om gronden die slechts beperkt vervuild zijn, met een maximum van 1% asbest.

Ten laatste tegen 3 december moet het schepencollege van Bornem een advies formuleren dat dan wordt overgemaakt aan de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen. Die bestendige deputatie moet uiteindelijk beslissen over het wel of niet toekennen van een milieuvergunning. Er wordt verwacht dat omwonenden bezwaarschriften zullen indienen.

Bioterra NV, met zes grondreinigingscentra in Opglabbeek, Bornem, Meerhout, Maasmechelen, Sint-Truiden en Brussel is één van de grootste grondsaneringsbedrijven van Vlaanderen. Het bedrijf wil zich verder ontplooien en plant de oprichting van bijkomende centra, onder meer in Wallonië en Frankrijk.