Biodiva zet bedrijven aan om te werken aan biodiversiteit

Wim Ariens van Wienerberger en gedeputeerde Rik Röttger (rechts) trekken berkenplantjes uit op de site van Wienerberger. Door het teveel aan berken weg te nemen, zorgen ze ervoor dat de aanwezige heide alle kansen krijgt. Foto Klaas De Scheirder ThinkSmart voor provincie Antwerpen.

Wim Ariens van Wienerberger en gedeputeerde Rik Röttger (rechts) trekken berkenplantjes uit op de site van Wienerberger. Zo krijgt de aanwezige heide meer kansen.
Foto Klaas De Scheirder ThinkSmart voor provincie Antwerpen.

Al dertig bedrijven uit de provincie Antwerpen hebben de BIODIVA-scan uitgevoerd die de provincie Antwerpen ontwikkelde samen met LV Consult en de Strategische Projectenorganisatie Kempen. Met deze scan ontdekken bedrijven hoe goed ze scoren op het gebied van biodiversiteit. Ze krijgen ook tips om hun bedrijf biodiverser te maken. Wienerberger, dat ook een bedrijf heeft in Rumst, werkt actief aan biodiversiteit. Het maakt op zijn site in Beerse samen met naburige bedrijven de link tussen industrieterreinen en aanpalende natuurgebieden. Onder meer berken worden verwijderd om heide meer kansen te geven.

De provincie Antwerpen telt ruwweg 17.000 ha bedrijventerreinen. Een deel van die bedrijventerreinen bestaat uit groen. Door dit groen op een andere manier in te richten of te beheren, creëren bedrijven een win-winsituatie voor zowel het bedrijf als de natuur.

Een groene omgeving heeft immers een positief effect op het welzijn van werknemers. Bedrijven die kiezen voor beplanting die insecten aantrekt, creëren zowel voor de natuur als voor de werknemers een voordeel. Kiezen voor hout uit goed beheerde bossen, is ook een keuze die een positieve impact op de natuur heeft. Door biodiversiteit op te nemen in het managementsysteem engageert een bedrijf zich om die biodiversiteit ook op lange termijn te verankeren.

De BIODIVA-scan kan daarbij helpen. Gedeputeerde voor Leefmilieu Rik Röttger: “De provincie begeleidt al enkele jaren bedrijven om biodiversiteit structureel te verankeren in hun organisatie. Natuur beperkt zich immers niet tot provinciale groendomeinen of natuurgebieden, maar is aanwezig in het hele gebied waarin we wonen en werken. Door de BIODIVA-tool in de kijker te zetten, hopen we dat nog meer bedrijven zich zullen engageren om te werken aan biodiversiteit.”

De scan bestaat uit drie delen: een biodiversiteitsladder, een kansenprofiel en 22 BIODIVA-vragen. Bedrijven kunnen de scan volledig autonoom uitvoeren of hulp vragen aan de provincie. De provincie Antwerpen geeft ook graag praktische tips om te werken aan biodiversiteit.